ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

کوره آهک

  • ۲۳۱

از زمان های قدیم تولید آهک از سنگ آهک مرسوم است در این روش چند حفره ی استوانه ای در زمین حفر می کنند . پس از جمع آوری سنگ های آهکی که در منطقه شمال شرق فردوس و زمین های اطراف روستای خانیک به وفور یافت می شود آن ها را به شکل منظم در سه طرف این استوانه می چینند. و در وسط حفره ای برای سوخت نگه می دارند.اگر چه در گذشته از هیزم برای سوزاندن استفاده می کردند ولی امروزه از نفت کوره برای این منظور استفاده می کنند.image

image

6

6

7

7

8

25مرداد1387 جزین