ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

دبستان شهید ناظری خانبک

  • ۷۶

https://s20.picofile.com/file/8445987542/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B9.jpg