ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

بادگَل

  • ۹۲

گوش برَّه

  • ۱۰۲

20090120418 20090120419

[caption id="attachment_7582" align="aligncenter" width="640"]

اعزام سپاه محمد (ص) به جبهه ها از فردوس

  • ۱۱۲

کَمای

  • ۱۲۰

ehHfxn

FILE1437

FILE1473

FILE1478

تَلخه

  • ۸۵

photo83601048

photo83601403

بلغست -بلقست

  • ۱۰۶

بیخ

  • ۹۹

بیخ گیاه بیخ 2 گیاه بیخ

مَلَنْگوُ

  • ۹۹

 

طَغَنه

  • ۹۶

بارتَنْگ

  • ۱۱۳