ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

بهره برداری از آسفالت بخشی از معابر با حضور استاندار

  • ۳۴

🔰با حضور استاندار ، طرح آسفالت معابر روستاهای خانیک و آبدکی به بهره برداری رسید.

🔸این طرح با مشارکت بنیاد مسکن و بخشداری اسلامیه و با حجم ۸۷۲۵ متر مربع و هزینه ۲ میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان اجرا شده است.

خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی

تصاویری از محرم 1402 در خانیک

  • ۴۸

swXnCtJ

1hQExTv

1OIA4ZC

5Dq9RsD

arMzpO9

bizFyXz

c0D8dBL

eBpz1W2

ekayvfZ

eyE3xBr

jhqHTfW

km8Iu6F

pA0RFq2

QgQ5CrL

UOB4IL7

wbuV1jH

y0B4jBJ

zaui6je

کاسب قدیمی خانیک

  • ۵۵

در دوران کوکی در روستای قدیم سه تا فروشگاه بود که یکی آقای رجبی بود یکی هم آقای غلامی  و یک فروشگاه هم معلمای روستا داشتند که به صورت مشترک اداره می شد. البته فروشگاه شرکت تعاونی هم بود که بیشتر کالاهای کوپنی را توزیع می کرد.

دو تا فروشگاهها تعطیل شد ولی فروشگاه آقای رجبی و شرکت تعاونی باقی ماند

بعد از مهاجرت اهالی به مکان جدید روستا فروشگاه اقای رجبی همچنان به فعالیت خود ادامه داد هرچند فروشگاههای دیگری هم راه افتاد و الان دو فروشگاه در روستا دایر است.

تصاویری از مسجد خانیک

  • ۶۹

مسجد خانیک

پرنده ای شبیه ماهی خورک در بکری

  • ۸۸

عصر دوشنبه18 اردیبهشت 1402 در بکری بالا که یکی از قنات های دارای آب شیرین روستای خانیک فردوس است پرنده ای زیبا و رنگارنگ با منقاری نسبتا بلند در کنار اسخر آب قنات توجهم را جلب کرد که گاهی خود را به آب می زد .
این فیلم را با گوشی همراهم گرفتم و کنجکاو شدم نام این پرنده زیبا را بدانم با جستجویی در اینترنت پرنده ای با همین مشخصات را دیدم که نامش ماهی خورک بود.

گل سرموک

  • ۸۴

سِرموک نام محلی موسیر در خانیک است.

پُدونه

  • ۸۰

گل نرگس عجیب

  • ۱۰۶

چند سال است  بعد از  اتمام گل دهی نرگس های باغچه منزل از یکی از بوته های نرگس گل خاصی می شکفد.که شبیه گل پیاز است

اگر شما در این خصوص اطلاعاتی دارید یا مواردی مشابه سراغ دارید اعلام فرمایید.

عکس هوایی از خانیک 1401

  • ۱۵۲

محرم ۱۴۰۱ در قاب تصاویر

  • ۲۳۱

xn-Mj76c-H2w4fit-MJr-Jbf-Ce-A-ZMKIg-KQ0i-Ep-DU3bd57-WNRyc-D-LI5-NTg-Dot-Zli-SDvf-WDwn6n-E1-Zm-Crdfvu-Fwy-KNfm-Ltat-FRNIs3-M s-ZNj-Ruo-QOp0c-PZfofem-Bjv9et-IN8of-Vl-J4-Ak-Lc6b-Zt-MENSkb8-Ynw-Lm5ekp-XMi0n-PJl-E8-Zcr-SK1c-Xt-Jwak2-PItnzx1jv-DU4at-HLi AL9n-ZEXKp-YV2-Hfr-Pwim-Ha-NS5ny-Uyjl41wz-UAb-Y3oge0-H705-Vat-Rja-KQv-DKa4gy-Pl-En-VZRZa-YVbj0a-SKv1-Lpidd60-Lx-CHb1w4bn-Ks AL9n-ZEUu-UEFOuoc-Bl-Vh-XG1yhp-Sz-KHh-Rqs-L51j6-Kw4035-ZMVWL0-F-M-Bk-RVBw-USw4-Jhphx-CF8ib-H0-Cs-S4-WV1-Ed-RC4-Ro-Qv-OHDFvf-Yz AL9n-ZEUXNgg-ZJ6-WN41-TUFBQe-Tqzz-Qmi-YFf-Kmgv-Vr9-Oj-Lx-CUL-8-Oa-LMZ-97-Cb-URy5-Z4r0gw09pgu-Q3x0-DOAgyy-YAi-S6-Ya-ZKl-EBjb9 AL9n-ZEV18-Cea5-B3fhd-APNfkho-GRrlg-Lb53-Vsa-F1-Ane-Z61m-Gj-v-Q8mutbi-TYI4-Y7-Wp-Daj-T1-IQhow-DVXz-BLN55-Aj-NGyfs-TVc-VVLMIu AL9n-ZEW1-QP9qj-Vzh-RBb-Fp7urd3sy-Oe-Af3-COZRy8-B4-Jg-XRL6-CWD8-P1-ANsppr-L66-J2-Be-Rdevd-Esyp-DKVCXAo-EPNs-K4-Y-2-E0s-Jnt-Y5 AL9n-ZEUia-HFvs-HTltwck-O3-Zn-PZVedw-FJUNJ0c-EWmt-Pdjl3dky8r-C0u-UQm6-BL03-AUH9vc-Mc-F2k-Hh-XK3-CZ1jri6p-Sp-DJDm708-Tex3-K AL9n-ZEWrf0-Co4ezdb3-Ri-Mu6-Vlha-Ezr-Z8s-Nl-Ol-Jz2pn-TVi-L4g-E2-OFF3-Hbkno-JOIs-RKa5fc-M6r-Wf-YYOfwv-Oghy-Cg-WZ-OR7vg0ri7-PB AL9n-ZEUlsjos7-LNaqn7lx-W7uw4k-OGhr-YH-sq-RCI0w-OGEl-VF16-NH5-CQvu-A5-YHTDdo9-QHekz-MYBPx-Y7-Fw-O6-I0-Wc-KT8ey-X3a-ROIi-Z AL9n-ZEUTvm45-99-DGN4t-KBDZc-Tii-Rig-Rr-p-Lq-Ru-Q9-EHq8o-Ce3e-ra-DRoy-Z3-Nv1a-UH7c-Knh-A-ew9z-ZWOddfm-OZSWb-P2g-JMFhos-Gy AL9n-ZEVinf-Nqg6hvc-Vzg-Hgw7nzl-Gk-Z56-KFOtx-qzikbn2-k-QTGIY8-Mm5x-JPb1-Hz-Kpe-IX-ji4-Bir-KB7f7-Rp-P1hl6m-Y0le-Mqq9-Co0 AL9n-ZEVjw-Eu-N0-Fnt5-U01-CGd-Ak2-Msoov44-ECAz-Depw-Pd-TTL5qkrm-Lud49rs-Waz-Duqxi47-Zdju-Od21-N3al-J9w-HRc-CZy-F4b2o-P1-N1-Bp AL9n-ZEVwbc0-MTUGke-QDq4143-BLAv-SY-s22rh-FOr-T-ie-Mdd-LUUs0ap-NHh3u-Qgeh-ERr-Nk-MGd-AUbg4-CZEHe-PNNRZFHX2-Jhy-Vut-I AL9n-ZEW9yp-QY-8-of-Ku-N6-B9b-HNlh73-5hrb-PYSUdjw0-Ht-Hbqq-IA8-S-N8-BZ7h-Jdpbvl-K1-Dn-Ifdq8t2j-Fd-Lj66-WHCaa-Za-FTBgc1-BA AL9n-ZEWh-ONKOd-P9-Mcg9yi-P1on-V3-Pdr-BZBa2-jh-OUjk-ZVn-Zxy-Zu-ET-Kmtop-RXZe-Uwloy-Hp-FYnp-LVb-Yr-UXhj-E6dl-TD6-CLQ5d-Nst AL9n-ZEWj-OH7bj-YJy0-Lr9-Yk4-J9b-LSss-Ai-Zh-Dcrtxqx-QSe-I-z-JLTJO-x-F4-Tn-H3c-G-r0d-FDvkbfa3-Ddb6p-Ad-Mj6h-F20qt-Lj-U6-I6-Fq-X AL9n-ZEWkcwpxi-G6l-XG7-K0l-KJk-Xa-QCD6lf-ZTYOv184pyfmu-U3ic9-Y0-Qjqk-Nr-TD06-Cy-Eq-XFs-RWZAP6289v-Lm-Erns-CIlb-OMq3-Iqnu-EQ AL9n-ZEX-0-F8-Qd0v-YREXOt2air-Rlv-Jfib9-Bjygqm9fezlgm-T71g-RGv-Pbtef-Nd2k-Cu0f-DGc6-Zz-Nt-XD32-U7-Qn-TS3-Sc-ES5c4z-Go-M9-J-M AL9n-ZEXo-Cg8-VB8x-Od-Ga-Urm5w2-KDd-IY6pv8z7plq-Cjb7-Dc3d-Gp7t-JZtvhf-ZBne-Agu-BNA4-Ncgap-Qll-S341-ZZ4on-Afw-Rgbq1-G-EITE4 ezgif-3-68fddfc26c IMG-20220809-WA0001 IMG-20220809-WA0002 IMG-20220809-WA0003 IMG-20220809-WA0004 IMG-20220809-WA0005 IMG-20220809-WA0006 IMG-20220809-WA0007 IMG-20220809-WA0011 IMG-20220809-WA0012 IMG-20220809-WA0013 IMG-20220809-WA0014 IMG-20220809-WA0015 IMG-20220809-WA0016 IMG-20220809-WA0017 IMG-20220809-WA0018 IMG-20220809-WA0019 IMG-20220809-WA0021 IMG-20220809-WA0022 IMG-20220809-WA0023 IMG-20220809-WA0024 IMG-20220809-WA0025 IMG-20220809-WA0026 IMG-20220809-WA0027 IMG-20220809-WA0028 IMG-20220809-WA0029 IMG-20220809-WA0030 IMG-20220809-WA0031 IMG-20220809-WA0032 IMG-20220809-WA0033 IMG-20220809-WA0034 IMG-20220809-WA0035 IMG-20220809-WA0036 IMG-20220809-WA0037 IMG-20220809-WA0038 IMG-20220809-WA0039