ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصاویری از دانش آموزان و آموزگاران دبستان حافظ خانیک دهه60

  • ۱۶۸

khanik-hafezschool-10

khanik-hafezschool-11

khanik-hafezschool-3

khanik-hafezschool-4

khanik-hafezschool-5

khanik-hafezschool-6

khanik-hafezschool-8

یک نما

  • ۱۴۹

مهار آتش سوزی با همکاری اهالی

  • ۱۸۶

عصر سه شنبه 2 مرداد 97 مقادیر زیادی کاه که در جوار منزل یکی از گاوداران روستا قرار داشت بر اثر بازیگوشی برخی کودکان دچار حریق شد<khanik02051397

khanik2-5-1397

>