ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

آسفالت جاده امام‌زاده خانیک مرداد 1388

  • ۲۳۰

30-5-88

30-5-88-1

30-5-88-2

30-5-88-3

برات 1388 خانیک + فیلم

  • ۲۰۳

برات 1388 خانیک به روایت تصویر

  • ۲۱۰

khanik16-5-13881

khanik16-5-138810

khanik16-5-138811

khanik16-5-13882

khanik16-5-13883

khanik16-5-13884

khanik16-5-13885

khanik16-5-13886

khanik16-5-13887

khanik16-5-13888

khanik16-5-13889

احداث ساختمان فروشندگی و محل استقرار تانکر سوخت خانیک

  • ۱۷۴

این بنا در زمینی متعلق به روستا و با اعتبارات دهیاری احداث گردید
جمعه، ۹ اَمرداد ۱۳۸۸

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMGA0833.JPG است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMGA0831.JPG است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMGA0828.JPG است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMGA0827.JPG است

تعویض گنبد امام زاده سلطان کریمشاه خانیک

  • ۲۱۱

همزمان با اعیاد سعید شعبانیه گنبد جدید بارگاه امام زاده سلطان کریمشاه خانیک نصب گردید.

شنبه سوم مرداد ماه 1388

khanik3-5-88-22

khanik3-5-88-36

khanik3-5-88-75

khanik3-5-8820287629