ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

بازهم گرگهـــــــــــــــــا

  • ۱۸۶

برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته شاهد هجوم گرگها به الاغ ها هستیم. نزدیک شدن حوزه شکار گرگها به محل سکونت اهالی باعث نگرانی مردم شده است . این حادثه در اولین ساعات بامداد پنج شنبه 27بهمن ماه در حاشیه جنوبی روستا روی داده است.

 

گرگها الاغی را دریدند

  • ۱۷۷

گرگها الاغی را در اسطبلش دریدند. این اتفاق در حاشیه شمالی روستا اتفاق افتاد. صبح وقتی صاحبش برای دادن آذوقه به اسطبل رفت با بقابای جسد این حیوان مواجه شد. گویا تعداد گرگها زیاد بوده چون فقط سر و استخوانها باقی مانده بود.

پیرو درج این خبر بتازگی این اتفاق در روستای انارستاک و امرودکان هم روی داده است