ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

فیلمی از بناهای قدیمی در حال تخریب روستای قدیم خانیک

  • ۱۷۴

اردوی پایگاه شهید نظری -تیرماه 1392-نماهنگ

  • ۲۰۵

خمره های قدیمی خانیک + فیلم

  • ۲۰۸

از این خمره ها که عملکردی شبیه سیلوهای امروزی داشته برای نگهداری گندم و جو استفاده می شده است. تا این محصولات ارزشمند که غذای اصلی مردم بوده از گزند رطوبت و افات محفوظ بماند.

اردوی کوهپیمایی بسیجیان خانیک 1392

  • ۱۸۱