ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

قنات های خانیک

 

یکی از شاهکارهای فرهنگی مردم ایران و بخصوص جنوب خراسان قنوات هستند. روستای خانیک نیز در این زمینه در بین روستاهای منطقه منحصر به فرد است . وجود حد اقل شش قنات دائمی در روستاها و مزارع اطراف آن گواه این مدعا می باشد.که عبارتند از :

  • قنات خانیک(khanik) در فاصله 2 کیلومتری شرق، وسعت مزرعه 138 هکتارع

  • مزرعه 138 هکتار

  • قنات بکری بالا(bakreeyeBala) در فاصله 7 کیلومتری شمال شرق روستا ،وسعت مزرعه 39هکتار

  • قنات گوده(gawdeh) در فاصله 4.8 کیلومتری شرق روستا،وسعت مزرعه 9 هکتار

  •  

  • قنات کلاته حسن بیک(kalate Hassan bayk)در فاصله 3.7 کیلومتری شمال شرق،وسعت مزرعه 8 هکتار

  • قنات آبدریک (aabdareek) در فاصله 1.37 کیلومتری شمال خانیک

  • قنات امرودکن (amroodkan) در فاصله 6 کیلومتری شرق

  • قنات کرٍکی (korokki)

  • قنات جزستان (jazestan)

» بانک اطلاعات قنات های خانیک ـ فردوس
نام قنات تعداد میله چاه عمق مادر چاه   تعداد مالکین اراضی طول میزان آب دهی
پرآبی متوسط کم آبی
امرودکن 50 25   100 30 1000 12 8 2
آبدریک 70 25   80 8 1000 13 8 5
بقیة الله غلامی 8 15   1 11 100 3 1 1
بکری بالا(علیا) 70 40   105 15 1500 12 9 2
خانیک 80 45   200 20 2000 30 20 10
گوده 25 8   60 5 450 7 3 1
کرکی 5 7   8 3 60 4 1 1
کلاته حسن بیک 17 15   60 6 450 7 3 3
کلاته مقری 1 2   5 1 10 2 1 1
جزستان 10 7   12 5 300 4 2 2
کلاته نجف 5 4   3 2 200 4 2 1