ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصاویری از مسجد خانیک

  • ۱۲۰

مسجد خانیک

خفتگان بیدار -آرامستان خانیک

  • ۱۴۵

مسجد قدیم روستای لجنو

  • ۱۶۹

مسجد 14معصوم خانیک 1400+ فیلم

  • ۱۵۲

تخلیه کامیون آجر جهت حسینیه توسط تعدادی از اهالی 1393

  • ۱۷۹

مسجد محله

  • ۱۵۹

مرمت و آماده سازی بام مسجد قدیم و عایقکاری آن

  • ۲۴۷

با توجه به از بین رفتن آسفالت بام مسجد و نشت آب به داخل در تاریخ 21 آذر ماه 97 با همت تعدادی از اهالی بام مسجد جهت عایقکاری با ایزوگام آماده و سیمان کاری شد و 8دیماه  ایزوگام شد
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن khanik_2018_12_29-22_43_4_187_kEo.jpg است

کاشیکاری قسمتی از گنبد بقعه امامزاده خانیک

  • ۱۳۱

تصاویری از مراحل ساخت حسینیه خانیک + نماهنگ

  • ۱۵۷

خاک برداری و تسطیح محل احداث سرویس های بهداشتی امام زاده

  • ۱۷۳

photo5924522921290738689

photo5924522921290738690

photo5924522921290738693-e1529747069542

photo5924522921290738694

photo5924522921290738697

photo5926932316339416362