ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

گل سرموک

  • ۱۸۷

سِرموک نام محلی موسیر در خانیک است.

سِرموک

  • ۱۶۸

image

1

image

image