ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

بازدید دانشجویان مرکز تربیت معلم فردوس از روستای قدیم خانیک -6خرداد1387

  • ۱۷۴

khanik06031387-10

khanik06031387-10-400x300

khanik06031387-11

khanik06031387-11-400x300

khanik06031387-12

khanik06031387-12-400x300

khanik06031387-14

khanik06031387-14-400x300

khanik06031387-2

khanik06031387-2-400x300

khanik06031387-3

khanik06031387-3-400x300

khanik06031387-4

khanik06031387-4-400x300

khanik06031387-7

khanik06031387-7-400x300

khanik06031387-8

khanik06031387-8-400x300

khanik06031387-9

khanik06031387-9-400x300

کوچه‌باغ‌های خانیک8خرداد 1387

  • ۱۵۱