ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تولید کشک محلی

  • ۲۲۶

کشک یا قروت یکی از فرآورده های شیر است که با جوشاندن ماست تولید می شود.

چای اَلَوی

  • ۲۲۵

آلوچه

  • ۲۲۶

میوه ای که علیرغم خشکسالی و سرمازدگی همواره جای خود را در باغ ها حفظ کرده است

هرچند این درخت اغلب توسط کشاورزان کشت نمی شود ولی همانند گیاهان طبیعت خودش از طریق هسته  های آن که در اطراف پراکنده می شود تکثیر شده و کمتر باعی را می توان یافت که اثری از این میوه که با مهری هم مواجه می شود یافت نشود

رویش گیاه از تنه بریده درخت

  • ۲۳۳

گاورس

  • ۲۱۱

کاج

  • ۲۲۷

IMG-20220604-112031627

IMG-20220604-112105100

IMG-20220604-112138527

IMG-20220604-112218262

IMG-20220604-112305066

IMG-20220604-112351740

مزرعه گندم

  • ۱۸۷