ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

نمایی از خانیک1401

  • ۴۶

گل و بلبل

  • ۴۶

انار ولگاری

  • ۴۷

درخت توت به رنگ پاییز

  • ۵۴

پاییز

  • ۶۱

گل های زعفران

  • ۶۴

تبدیل پاورپوینت به جزوه

  • ۴۹

تبدیل اسلایدهای پاورپوینت به تصویر

  • ۵۸

صدای باران

  • ۶۶

غنچه های زعفران

  • ۶۶