ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

درخت توت به رنگ پاییز

  • ۵۴

پاییز

  • ۶۱

صدای باران

  • ۶۶

آب زلال

  • ۴۷

برفراز خانیک 1401

  • ۷۹

هنر زیبای معماری در خانیک فردوس + فیلم

  • ۷۹

چای اَلَوی

  • ۸۰

رویش گیاه از تنه بریده درخت

  • ۸۱

نمایی از روستای قدیم خانیک 1401

  • ۸۱

نمایی از مزرعه قنات بکری بالا بهار1401

  • ۴۷