ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

صدای باران

  • ۹

آب زلال

  • ۱۰

برفراز خانیک 1401

  • ۲۷

هنر زیبای معماری در خانیک فردوس + فیلم

  • ۲۸

چای اَلَوی

  • ۲۶

رویش گیاه از تنه بریده درخت

  • ۲۶

نمایی از روستای قدیم خانیک 1401

  • ۲۷

نمایی از مزرعه قنات بکری بالا بهار1401

  • ۱۸

تصاویری پاییزی از خانیک آبان1400

  • ۲۹

باغ های خانیک

  • ۲۶