ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

نوسازی قنات خانیک - کول گذاری

  • ۱۷۱

khanik07138710

khanik0713872

khanik0713873

khanik0713874

khanik0713876-e1534014606448

khanik0713878

اهدای جوایز به شرکت کنندگان در مسابقات احکام ۱۳۸۷

  • ۱۶۶

 

IMGA0002IMGA0060IMGA0070

IMGA0077IMGA0083

IMGA0999

عید فطر 1387 خانیک

  • ۱۸۰

عزاداری و نوحه خوانی رمضان 1387

  • ۱۳۵