ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

نمایی از روستای جدید خانیک 1388

  • ۷۲

View this post on Instagram

A post shared by khanik (@khanikpage)

رقص محلی

  • ۱۸۳

نمایی از خانیک ۱۳۸۸

  • ۱۴۳

نمایی از مسجد خانیک مهرماه 1388

  • ۸۲

تصاویری از محصولات کشاورزی 1388

  • ۷۵