ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصاویری از نوسازی بخشی از قنات بکری بالا خانیک 1388

  • ۱۵۹

bekri21-4-88-2-e1534053097229

bekri21-4-88-33-e1534053053467

bekri21-4-88-34-e1534053036555

bekri21-4-88-35-e1534053021665

bekri21-4-88-4-e1534053081533

bekri21-4-88-8-e1534053070806

bekri21-4-88-e1534053108453