ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به خانیک

  • ۱۹۲

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به خانیک

عملیات حفر کانال جهت انتقال گاز از روز شنبه 10/10/1390آغاز گردید


اردیبهشت91

khanik7-2-911

khanik7-2-914

دیماه 1391

فیلم و تصاویری از محرم90در خانیک

  • ۲۱۱


تصاویر

DCIM\100MEDIA DCIM\100MEDIA DCIM\100MEDIA DCIM\100MEDIA DCIM\100MEDIA DCIM\100MEDIA 7399423471067074762 moharram90khanik 19

6575396932129284432

moharram90khanik-19

moharram90khanik-18

moharram90khanik-22

moharram90khanik-2


فیلم حرکت نخل در وز عاشورا

گرگها الاغی را دریدند

  • ۱۹۴

گرگها الاغی را در اسطبلش دریدند. این اتفاق در حاشیه شمالی روستا اتفاق افتاد. صبح وقتی صاحبش برای دادن آذوقه به اسطبل رفت با بقابای جسد این حیوان مواجه شد. گویا تعداد گرگها زیاد بوده چون فقط سر و استخوانها باقی مانده بود.

پیرو درج این خبر بتازگی این اتفاق در روستای انارستاک و امرودکان هم روی داده است