ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

دبستان شهید ناظری خانبک

  • ۲۱۷

دبستان حافظ خانیک

  • ۳۹۹

دبستان حافظ خانیک

دبستان حافظ خانیک

دبستان حافظ خانیک