ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

مزرعه قنات خانیک بهار1392 + فیلم

  • ۴۵۸

 

 تاریخ 30 خرداد 92


تصاویر  5 فروردین 1392

20130323626 20130323627 20130323628 20130323629 20130324630 20130324631 20130324632 20130324633 "


24 ازدیبهشت 1392

khanik khanik khanik khanik khanik

غرس شش نهال به یاد شش شهید خانیک

  • ۱۳۵

در سالروز میلاد مسعود سرور آزادگان حضرت امام حسین علیه السلام و به یاد شش شهید روستای خانیک شش اصله نهال سیب در بلوار روستا توسط جوانان بسیجی خانیک غرس گردید

2305452245704515452 8462673568514546985>

لحظاتی با دانشجویان خوب مطالعات اجتماعی فردوس1392

  • ۱۱۱

هرس درختان بوستان روستای خانیک توسط جوانان

  • ۱۷۱

عصر پنج شنبه 16خرداد 92

 

شب میلاد امام علی (ع) خانیک 1392

  • ۱۵۹

13      ()