ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

بند خاکی گوده

  • ۱۶۴

افتتاح خانه بهداشت جدید خانیک

  • ۱۸۳

در دومین روز از دهه ی مبارک فجر امروز 13 بهمن 1388 بهره برداری از خانه بهداشت روستا آغاز شد.

این خانه که کلنگ آن دهه ی فجر سال قبل به زمین خورد به مساحت 60متر مربع در مرکز روستا احداث گردیده است.

جدول کشی و پیاده روسازی

  • ۱۸۵

آغاز عملیات اجرایی طرح هادی روستا شامل پیاده رو سازی بلوار اصلی و جدول کشی سایر خیابان ها از دیماه

ش۱۳۸۸

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن khanik11-88-400x300.jpg است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMGA0102.JPG است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMGA0105.JPG است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMGA0281.JPG است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن khaniktarhwhadi1.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن khaniktarhwhadi4.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن khaniktarhwhadi3.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن khaniktarhwhadi2.jpg است