ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصاویری از آثار خشکسالی در خانیک 1390

  • ۳۱۴

این تصاویر در تاریخ 30 فروردین 1390 از مزرعه قنات اصلی خانیک گرفته شده است. قدمت برخی درخت های خشک شده بیش از یک قرن است.

20110419998 20110419999   201104191000 201104191001 201104191002 201104191003 201104191004 201104191005 201104191006 201104191007 201104191008 201104191009 201104191010 201104191011 201104191012 201104191013 201104191014 201104191015 201104191016 201104191017 201104191018 201104191019 201104191020 201104191021 201104191022 201104191023 20110419992 20110419993 20110419994 20110419995 20110419996 20110419997

نمایی از روستای قدیم و قلعه دهه50

  • ۲۰۷

چند تصویر از اهالی خانیک دهه 50

  • ۱۸۹

 

شروع عملیات اجرایی بزرگترین بنای خانیک بهار1390

  • ۱۸۰

خاک برداری و تسطیح محل احداث حسینیه خانیک

با توجه به شیب دار بودن محل احداث حسینیه عملیات خاک برداری محل توسط اقایان ناظری برادران دو شهید گرانقدرمحمدحسین و غلامحسین ناظری بهار1390 انجام شد