ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تیغه بندی جهت شناژ مسجد

  • ۱۷۸

هشتم تیرماه 1386