ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

توزیع حنا در شب عید غدیر خانیک

  • ۱۹۶

طبق یک سنت کهن و در راستای عمل به موقوفه عید غدیری  امشب بین نمازگزاران مسجد خانیک بسته های حنا توزیع گردید. دو مورد موقوفه در این خصوص در روستا وجود دارد که بر طبق نظر واقف باید در عید غدیر حنا  بین مردم توزیع گردد.

جشن غدیر در خانیک1390

  • ۲۱۸

مراسم جشن غدیر در مسجد خانیک برگزار گردید. در این مراسم علاوه بر سخنرانی و پذیرایی از حاضرین طبق یک سنت کهن در بین خاضرین حنــا توزیع شد. یکی ار واقفین  محب ولایت صد ها سال پیش بخشی ار ملک خود را وقف غدیر نموده تا در این عید بین اهالی حنا توزیع شود. و در قدیم رسم بوده صبح زود مقداری آب به عنوان آب غدیر برداشته و با آن حنا می بستند.