ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصاویری از حضور بسیجیان خانیک در راهیان نور نوروز1389

  • ۱۴۷

3508573559333960655view

3549708427496982840view

470506493856520347view

732195770449177595

794361896385571070view