ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

شروع احداث سرویس های بهداشتی مسجد مرداد۱۳۸۶

  • ۱۶۷

بتن ریزی شناژ مسجد مردادماه ۱۳۸۶

  • ۲۱۴