ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

شکوفه گز

  • ۱۱۸

شکوفه درخت توت - گربه توت

  • ۱۰۴

شکوفه درخت گردو (گربه جٓوز)

  • ۱۰۷

استخر بکری بالا قبل از نوسازی

  • ۱۰۶

تصاویری کوتاه از برات امسال-1400

  • ۱۷۱

زردالو صحرایی

  • ۱۱۱

نمایی دیگر از بهار 98 در خانیک

  • ۱۰۷

تخلیه کامیون آجر جهت حسینیه توسط تعدادی از اهالی 1393

  • ۱۳۳