ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصاویری از مسجد خانیک

  • ۱۵۹

مسجد خانیک

میزان آبدهی قنات خانیک 15 خرداد 1402

  • ۱۶۶

قنات انارستانک

  • ۱۶۰