ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

مناظری از خانیک اردیبهشت 1397

  • ۴۹

صدای طبیعت - فیلمی از کشمون خانیک

  • ۵۹

مزرعه خانیک اردیبهشت98 +فیلم

  • ۵۸

افزایش کم سابقه میزان آبدهی قنات بکری بالا + فیلم

  • ۵۰

زن در روستا

  • ۵۸

نمایی از طبیعت زیبای بهاری بکری بالا- خانیک اردیبهشت98+فیلم

  • ۵۶

برات 98 خانیک + فیلم

  • ۸۳