ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

مناظری از خانیک اردیبهشت 1397

  • ۸۷

نمایی از خانیک 1398

  • ۲۴

صدای طبیعت - فیلمی از کشمون خانیک

  • ۹۵

مزرعه خانیک اردیبهشت98 +فیلم

  • ۱۰۶

افزایش کم سابقه میزان آبدهی قنات بکری بالا + فیلم

  • ۸۹

زن در روستا

  • ۹۵

نمایی از طبیعت زیبای بهاری بکری بالا- خانیک اردیبهشت98+فیلم

  • ۹۵

برات 98 خانیک + فیلم

  • ۱۸۲