ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

مناظری از خانیک اردیبهشت 1397

  • ۱۶۲

نمایی از خانیک 1398

  • ۱۰۰

صدای طبیعت - فیلمی از کشمون خانیک

  • ۱۶۶

مزرعه خانیک اردیبهشت98 +فیلم

  • ۱۷۴

افزایش کم سابقه میزان آبدهی قنات بکری بالا + فیلم

  • ۱۶۰

زن در روستا

  • ۱۶۲

نمایی از طبیعت زیبای بهاری بکری بالا- خانیک اردیبهشت98+فیلم

  • ۱۷۴

برات 98 خانیک + فیلم

  • ۳۰۳