ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

نخل گردانی در روز عاشورای 1397 خانیک

  • ۲۷

تصاویری از عزاداری دهه اول محرم97 در خانیک-نماهنگ

  • ۲۵

گوشه ای از مراسم عزاداری شب یازدهم محرم97 خانیک+فیلم

  • ۲۸

محرم 1397 در خانیک + فیلم

  • ۲۹