ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

اولین خانه بهداشت خانیک

  • ۱۷۱

 

 

این بنا درسال1362 با عرصه 500متر مربع و زیربنای 160متر مربع ،مجهز به سوئیت جهت اقامت بهورز،  توسط اهالی احداث و تجهیز و تحویل شبکه بهداشت گردید و با یک  بهورز مرد و یک  بهورز زن به 600نفر سکنه خانیک و مردم روستاهای همجوار  ارائه خدمات می نمود.

برداشت زعفران در خانیک فردوس

  • ۵۴۰

IMG-20161104-062756

IMG-20161112-160655

IMG-20161112-160753

photo-2016-11-03-12-21-20


برداشت زعفران در خانیک فردوس

سال 1390

آبان 1391

عاشورای 93 در خانیک + فیلم

  • ۴۵۴


عاشورای93درخانیک

فیلم و تصاویری از عزاداری مردم خانیک در شب دهم محرم12آبان93

  • ۵۵۵

محمدعلی دولتحواه


حسن رزمی


غلامرضا محمدیانعلیرضا عبدی


تصاویر

شب دهم محرم93 خانیک فردوس

یاد شهدا در شب هشتم محرم

  • ۶۲۳

شب هشتم

مون ده قدیم خنیک

  • ۳۷۰

مون ده قدیم خنیک

ساعت هفت صبح هفتم محرم

  • ۳۸۳

محرم93خانیک فردوس

طبخ غذا زیر نم نم باران

شب هفتم محرم 93 خانیک فردوس

  • ۶۲۲

محرم93خانیک فردوس

محرم93خانیک فردوس

شب ششم محرم 1393 در خانیک

  • ۴۲۵

محرم1393درخانیک فردوس