ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

نمایی از روستای قدیم خانیک 1401

  • ۱۸۲

خفتگان بیدار -آرامستان خانیک

  • ۱۴۵