ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

عاشورای 93 در خانیک + فیلم

  • ۴۵۴


عاشورای93درخانیک

مسیر حرکت نخل در روز عاشورا خانیک

  • ۲۹۱

روز عاشورا طبق سنت منطقه نخل که معمولاً سنگین و حجیم است را با طی بیش از 3 کیلومتر آن هم در مسیری ناهموار و شیب دار به بالای قله رسانده و پس از طواف به دور امام زاده و انجام مراسم روز عاشورا آن را بر روی دست به روستا بر می گرداندند. تصویر زیر مسیر حرکت نخل را و مسافت طی شده را که بیش از 3400 متر است نشان می دهد.

البته این مسیر تا سال 1385 طی می شد ولی با استقرار اهالی در محل جدید مسیر تغییر کرده است