ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

درخت توت به رنگ پاییز

  • ۵۴

شاه توت

  • ۶۵

آلوچه

  • ۸۷

میوه ای که علیرغم خشکسالی و سرمازدگی همواره جای خود را در باغ ها حفظ کرده است

هرچند این درخت اغلب توسط کشاورزان کشت نمی شود ولی همانند گیاهان طبیعت خودش از طریق هسته  های آن که در اطراف پراکنده می شود تکثیر شده و کمتر باعی را می توان یافت که اثری از این میوه که با مهری هم مواجه می شود یافت نشود

گاورس

  • ۸۱

کاج

  • ۷۸

IMG-20220604-112031627

IMG-20220604-112105100

IMG-20220604-112138527

IMG-20220604-112218262

IMG-20220604-112305066

IMG-20220604-112351740

تصاویری پاییزی از خانیک آبان1400

  • ۶۹

آب شیرین و گوارا نعمتی عظیم

  • ۶۶

باران بهاری - بکری بالا 1400

  • ۶۳

13 اردیبهشت ۱۴۰۰

نم نم بارون + نماهنگ با تصاویری از ریزش باران در بکری

  • ۶۳

تصاویری از مزرعه قنات بکری بالا همزمان با نزول رحمت الهی
سیزده اردیبهشت ۱۴۰۰

شکوفه گز

  • ۷۱