ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

خرید و نصب جاکفشی مسجد خانیک

  • ۱۴۸

به منظور رفاه حال نمازگزاران و محافظت کفش ها در تابستان و بخصوص زمستان تعدادی جاکفشی درب دار خریداری و با کمک بسیجیان روستا محل آن آماده سازی و نصب گردید تا مادامی که ساختمان کفشداری ساخته شود مورد استفاده قرار گیرد. خیرین محترمی که قصد مشارکت در هزینه مذکور دارند می توانند کمک های خود را به حسابهای مسجد واریز نمایند

جــام (بانک ملت)      ١۵٧٢٠۵٣٣۴۵

سیبا   (بانک ملی) ٠١٠٣١۴۴٣٠۴٠٠۴

جمعیت روستاهای بخش مرکزی شهرستان فردوس 1390

  • ۲۷

استان شهرستان بخش دهستان روستا تعداد خانوار جمعیت روستا
خراسان جنوبی فردوس مرکزی برون ابدکی 11 49
خراسان جنوبی فردوس مرکزی برون افقو 35 70
خراسان جنوبی فردوس مرکزی برون امرودکان 52 100
خراسان جنوبی فردوس مرکزی برون انارستانک 116 285
خراسان جنوبی فردوس مرکزی برون برون 260 680
خراسان جنوبی فردوس مرکزی برون بکری پایین 5 9
خراسان جنوبی فردوس مرکزی برون پروژه ساختمانی شهیدرجایی 125 333
خراسان جنوبی فردوس مرکزی برون چشمه خانم 13 37
خراسان جنوبی فردوس مرکزی برون خرو 56 149
خراسان جنوبی فردوس مرکزی برون ظهر 21 37
خراسان جنوبی فردوس مرکزی برون لجنو 21 74

خرید یک باب منزل مسکونی به نام هیئت ابوالفضلی خانیک

  • ۱۸

پیرو اطلاعیه قبلی و با توجه به نبود مکان جهت نگهداری وسایل (فرش ، ظروف و ...) یک باب منزل مسکونی تازه ساز که با نظارت بنیاد مسکن ساخته شده بود و در حاشیه بلوار اصلی قرار داشت پس از پیگیری و مذاکرات با صاحب این ملک در تاریخ 1392/06/06 با قیمت مناسب خریداری گردید و توانست مشکل گشای ما در تنگاهای نبود مکان باشد .از  این مکان علاوه بر نگهداری اسباب و وسایل اهدایی مردم برای مسجد و هیئت به عنوان محل استقرار دهیاری هم استفاده شده است.

IMG

IMG

photo-2016-10-23-22-05-39

photo-2016-10-23-22-06-54

photo-2016-10-23-22-06-59

photo-2016-10-23-22-07-11

photo-2016-10-23-22-07-16

Picture-005

Picture-006مردم خانیک از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند

  • ۱۵۱

در چهارمین روز هفته دولت عصر امروز با حضور استاندار با روشن شدن روشنایی در مسجد خانیک پروژه گازرسانی افتتاح و مردم روس

تاهای خانیک و انارستانک از این نعمت الهی بهره مند شدند