ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصویری از دانش آموزان دبستان خانیک اردیبهشت1386

  • ۱۵۰

پیشنهاد برقراری یارانه شیر برای روستاییان

  • ۱۸۴

پیشنهاد برقراری یارانه شیر برای روستاییان

یکی از سیاست های اعلام شده دولت محترم و البته خواسته مردم ، هدفمند کردن یارانه ها و هدایت آن به سوی اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد. ولی متأسفانه روستاییان که از اقشار محروم جامعه می باشند از بسیاری از این یارانه ها محرومند به عنوان مثال شهرنشینان از شیر یارانه ای بهره منداند ولی روستاییان از این حق ملی بی بهره اند باعنایت به این که بسیاری از روستاییان فاقد دام بوده و شیر مورد نیاز خود را با قیمت آزاد  تهیه کرده یا برای تهیه شیر یارانه ای به شهر مراجعه می کنند شایسته است نسبت به پرداخت یارانه شیر به روستاییان یا توزیع شیر یارانه ای در روستا اقدام شود که البته پرداخت مستقیم یارانه در روستا انگیزه بیشتری برای تولید کنندگان شیر و فرآورده های لبنی بوجود خواهد آورد.و از سوء استفاده احتمالی عناصر سودجو هم جلوگیری خواهد کرد.

ابراهیم حقیقی - 15 اردیبهشت  1386