ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

اربعین 96 در خانیک

  • ۱۹۷

photo-10

photo-9

تصاویری از ادامه عملیات ساختمانی حسینیه خانیک جمعه19 آبان1396

  • ۲۲۸

photo-12

photo-13

photo-14

مرمت گنبد امامزاده خانیک

  • ۲۰۱