ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصاویری از مراحل ساخت حسینیه خانیک + نماهنگ

  • ۲۳۴

تصاویری از عملیات اجرایی حسینیه خانیک

  • ۴۹۳

ساخت حسینیه خانیک

پی کنی قسمتی از زمین حسینیه جهت اجرای فونداسیون

  • ۱۹۴

9 تیر 1390

بسیج سازندگی

  • ۴۰۵

تصاویری از حرکت بسیجی مردم  در پی کنی سالن مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم (ص) و حسینیه  خانیک جمعه 9تیرماه1390 در سال جهاد اقتصادی

23943-m-Vb-Sp5zn

23943-Wb-DSuno-I

PICT0212

PICT0214

PICT0222

PICT0227

PICT0230

PICT0253

bsp;

پی کنی و آماده سازی محل اجرای فونداسیون سوله حسینیه خانیک

  • ۲۰۵

پی کنی و آماده سازی محل اجرای فونداسیون سوله حسینیه با همکاری داوطلبانه تعدادی از اهالی خوب روستا
تیرماه ۱۳۹۰

23943-Wb-DSuno-I

PICT0212

PICT0214

PICT0227

PICT0230

آماده سازی محل احداث حسینیه جهت اجرای فونداسیون بهار 1390

  • ۲۱۹

شروع عملیات اجرایی بزرگترین بنای خانیک بهار1390

  • ۱۸۰

خاک برداری و تسطیح محل احداث حسینیه خانیک

با توجه به شیب دار بودن محل احداث حسینیه عملیات خاک برداری محل توسط اقایان ناظری برادران دو شهید گرانقدرمحمدحسین و غلامحسین ناظری بهار1390 انجام شد