ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

آغاز مرمت جوی های قنات خانیک

  • ۴۵

IMG-20200910-231431-865

جهت های مهم مذهبی در خانیک

  • ۴۴

قبله (خانه کعبه )

حرم امام حسین (ع)

حرم امام رضا (ع)

 

محرم 1399 در خانیک

  • ۵۷

تولید رب گوجه فرنگی به روش سنتی

  • ۴۸