ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

روستای قدیم خانیک در یک نگاه

  • ۴۳۲

 


دریافت
مدت زمان: 49 ثانیه

خانیک قدیم + نماهنگ

  • ۳۲۹