ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

اردوی پایگاه اردیبهشت1387 +نماهنگ

  • ۳۱۴

تصاویری از اردوی بسیج خانیک1387

  • ۲۸۶