ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

انسداد 5 ماهه تنها مسیر ماشین رو روستای قدیم

  • ۱۶۸

5ماه است مسیر 600متری مظهر قنات تا ورودی روستای قدیم که تنها مسیر ماشین رو روستا است بسته است. روزهای نخستین فروردین ماه این مسیر توسط شرکت مجری طرح لوله گذاری کانال کنی شده ولی با گذشت 5 ماه هنوز مردم باید برای دسترسی به مظهر قنات از مسیر امامزاده رفت و آمد کنند . این در حالی است که یکی از خواسته های کشاورزان در جلسه دهگردشی از فرماندار و روسای محترم ادارات تسریع در بازگشایی مسیر بود. ضمن تشکر از جهاد کشاورزی شهرستان بخاطر اجرای طرح های عمرانی انتظار است نظارت جدی تری بر شرکت های مجری این طرح ها بعمل اید.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن a-PJFh-KRPe-OGu5-Jz-V8-XEpxg2-G8a-U3b4q-Xy7d4urh-NS2d-Km-PA-0f-Xpay-Zh-IAwz-EHHmo-JCc-LC1418e-Tn6-Qrz0-A6q5c9v9-CJZy-Xnp.jpg است