ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

اردوی کریمو 1395

  • ۱۴۴

photo-2016-05-19-09-08-48

photo-2016-05-19-09-09-45

photo-2016-05-19-09-09-49

 

photo-2016-05-19-09-09-58

 

photo-2016-05-19-09-10-07

photo-2016-05-19-09-10-11

photo-2016-05-19-09-10-14

 

 

 

photo-2016-05-19-09-10-30

photo-2016-05-19-09-10-34

photo-2016-05-19-09-10-38

photo-2016-05-19-09-10-43

photo-2016-05-19-09-10-55

photo-2016-05-19-09-10-58

برگزاری جشن عید مبعث در خانیک

  • ۱۴۵