ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

باغ و درخت

  • ۱۵۵

جلسه تلاوت قرآن رمضان 1395

  • ۱۷۰

خانیک 20 خرداد1395

جلسه تلاوت قرآن رمضان 1395

طرح خط لوله انتقال آب بین مزارع

  • ۱۵۴

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی
مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی
طرح اصلاح شیوه های آبیاری
طرح خط لوله انتقال آب بین مزارع
اراضی قنات خانیک
نماینده (آقای حقیقی) :  09153356944
شهرستان فردوس
بخش مرکزی
روستای خانیک
مشاور :
مهندسین مشاور پیمان آب 
1395

فهرست مطالب 

الف- مقدمه 2

فصل یکم :  کلیات 4

1-1- هدف 4

1-2- موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی منطقه 4

1-3- راههای دسترسی به محدوده طرح 4

فصل دوم :  وضعیت موجود  و بررسی محل طرح 6

2-1- بررسی وضعیت موجود 6

فصل سوم :  ضوابط طراحی مسیر های لوله گذاری جهت انتقال آب کشاورزی 8

3- اقدامات اولیه 8

3-1- برنامه ریزی کار 8

3-1-1- بازدید  و بررسیهای صحرائی 8

3-2- مبانی طراحی مسیر های لوله گذاری جهت انتقال آب 8

3-2-1- مقدمه 8

- انتخاب نوع لوله 8

3-3- لوله ها ی پلی اتیلن 8

3-4- روابط هیدرولیکی محاسبه قطر و افت در لوله ها 9

3-4-1- فرمولهای هیدرولیکی 9

3-5- حداقل و حداکثر سرعت جریان در لوله های انتقال آب 10

3-5-1- حداقل سرعت غیر رسوبگذاری 10

3-5-2- حداکثر سرعت جریان 10

3-6- شیرهای هوا 10

3-7- ضوابط و نکات مهم در لوله گذاری پلی اتیلن 15

3-8-لوله ، اتصالات و مصالح مورد نیاز 17

3-9-دستورالعمل بهره برداری و نگهداری 19

4- فصل چهارم :  طراحی 22

4-1- مقدمه 22

4-2- نقشه برداری و پلان طرح 22

4-3- جنس و  قطر لوله  پیشنهادی 23

4-4- شیر خانه و رایزر برداشت آب 22

5- فصل پنج :  متره و برآورد طرح و نقشه های اجرایی 26

5-1- مقدمه 26

5-4- نقشه های اجرایی ... 30

الف- مقدمه 

مطالعات اصلاح شیوه های آبیاری در قالب اجرای خطوط لوله انتقال آب بین مزارع در اراضی کشاورزی شهرستان فردوس در سال 1395 از سوی مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان  به شرکت مهندسین مشاور پیمان آب واگذار گردید .

این مطالعات شامل نقشه برداری مسیرهای انتقال آب ، طراحی هیدرولیکی و تعیین قطر لوله ها و سازه های برداشت آب و ... و نیز گزارش فنی و متره و برآورد طرح به همراه آلبوم نقشه های اجرایی می باشد . 

فصل یکم :  کلیات

1-1- هدف

هدف اصلی در این طرح، مطالعه جلوگیری از هدر رفت آن در مسیر های انتقال آب سنتی کشاورزی می باشد .

به این ترتیب با جلوگیری از تلفات آب در مسیر می توان راندمان انتقال آب را افزایش داد که این منجر به افزایش سطح زیر کشت خواهد شد .

1-2- موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی منطقه

طرح مورد مطالعه در استان خراسان جنوبی و در شهرستان فردوس و واقع حوالی روستای خانیک می باشد .

  جدول1 – 1  : موقعیت جغرافیایی محل طرح – میانه اراضی

طول جغرافیایی 618743
عرض جغرافیایی 3788743

موقعیت محل طرح در نقشه ذیل نشان داده شده است .

شکل 1-1 – موقعیت محل طرح

1-3- راههای دسترسی به محدوده طرح

راه دسترسی به محل طرح ، از مسیر جاده فردوس– بجستان –روستای خانیک به اراضی کشاورزی(کیلومتر 30 از فردوس) می توان رسید .

فصل دوم :  وضعیت موجود  و بررسی محل طرح 

2-1- بررسی وضعیت موجود

با انجام نقشه برداری از مسیر خط انتقال آب و بازدید از محل طرح موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

1- منبع تامین آب یک قنات با دبی پروانه آب 15 لیتر بر ثانیه است . روستائیان در حال حفر چاه عمیق به جای قنات بر اساس مجوز دریافتی هستند  . 

2- شیب مسیر انتقال آب بر اساس نقشه برداری صورت گرفته حدود  3.3  درصد درجهت شرق به غرب است . 

3- تعداد مالکین 200 نفر می باشد .

4- محصول زیر کشت زعفران و زراعت و بادام و گردو و پسته است .

5- مسیر انتقال آب از مظهر قنات تا استخر لوله گذاری شده است .

6- آب قنات وارد یک استخر سیمانی می شود. آب چاه نیز در آینده وارد این استخر خواهد شد .

شکل 2-1 – تصویر ماهواره ای اراضی و مسیر های درخواستی

فصل سوم :  ضوابط طراحی مسیر های لوله گذاری جهت انتقال آب کشاورزی

3- اقدامات اولیه 

3-1- برنامه ریزی کار

الف) انجام مذاکره باکارفرما بمنظور توجیه کاملتر اهداف وتعیین اولویتها و نیازهای طرح.

ب) بررسی کارهای انجام شده پیشین.

ج) ارزیابی حجم و نوع فعالیتهای این مرحله وتقسیم بندی آنها برحسب نوع کار.

د) پیش بینی چگونگی ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مختلف این مرحله.

ه) تهیه وتنظیم برنامه زمانبندی انجام فعالیتها ومطالعات پیش بینی براساس اولویتهای تعیین شده برای این مرحله وارائه به کارفرما.

3-1-1- بازدید  و بررسیهای صحرائی

الف) برنامه ریزی جزئیات وبازدیدهای صحرائی.

ب) مذاکره بامردم ومسئولین محلی بمنظور کسب اطلاعات ورخدادهای مرتبط بااهداف طرح درمنطقه تحت مطالعه.

ج) جمع بندی نتایج مشاهدات واطلاعات حاصل از بازدیدهای صحرائی.

3-2- مبانی طراحی مسیر های لوله گذاری جهت انتقال آب

3-2-1- مقدمه

هدف احداث شبکه های آبیاری مدرن، ایجاد تاسیساتی است که درآنها اصول و ضوابط فنی و اقتصادی رعایت شود و در نتیجه حداقل تلفات وحداکثر بهره برداری را به همراه داشته باشد ودرعین حال میزان سرمایه گذاری و طول زمان اجرا را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد.

- انتخاب نوع لوله 

3-3- لوله ها ی پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن در سالهای اخیر رواج شدیدی در عرصه شبکه های کشاورزی داشته اند . عمر مفید بالای آنها و راحتی اجرا و وجود انواع اتصالات مورد نیاز از عوامل رواج آنها بوده است . علاوه بر این تولید مواد اولیه ساخت این لوله ها در داخل کشور نیز یکی از عوامل رواج این لوله ها بوده است . قیمت بسیار مناسب این لوله ها در مقایسه با سایر لوله ها و کانالهای بتنی نیز یک عامل مهم در این خصوص بوده است .

اجرای این لوله ها بسیار آسان است و پیمانکاران آنها در همه جا یافت می شوند . سهل انکاری و عدم دقت در اجرای این لوله ها نیز مانند آنچه که در اجرای کانالهای بتنی باعث ایجاد خسارت می گردد ، باعث کاهش عمر مفید پروژه نخواهد شد و تمامی این نقاط ضعف اجرایی در تست لوله مشخص خواهد گردید .

ضوابط اجرایی این لوله ها بسیار مشخص و آسان است . نقطه ذوب و زمان جوشکاری و گیرش این لوله ها دارای جداول مشخصی است که باید رعایت گردد . اتصالات بکار رفته چدنی نباید سوراخ داشته باشند و باید تست شده باشند .

اجرایی مواردی مانند خاک سرندی زیر و روی لوله نیز می تواند به افزایش عمر مفید این لوله ها کمک کند . خط پروژه  مسیرهای انتقال آب با لوله به حساسیت کانالها نمی باشد ولی رعایت مواردی مانند جلوگیری از پشت ماهی شدن مسیرها و نیز جلوگیری از ضربه قوچ در انتهای مسیر و مکش شدید در ابتدای لوله بسیار ضروری است که در طراحی و اجرا باید به آن توجه داشت .

در سالهای اخیر انواع دیگری از مواد اولیه ساخت این لوله ها که عموما ماده PE63  بوده است وارد بازار شده که شامل مواد PE80   و PE100   می شود . این مواد ساختار جداره لوله را سختتر می کنند بطوریکه لوله با ضخامت جدار کمتر توانایی تحمل فشار بیشتری را دارا خواهد شد و در نتیجه هزینه هر متر آن کاهش پیدا خواهد کرد .

تست نهایی مسیر با فشار 5/1 برابر فشار اسمی لوله از موارد بسیار مهم در اجراست که می تواند نقاط ضعف مسیر را نشان دهد . معمولا در این فشار نقاطی که بخوبی آببندی نشده اند یا نواحی که جوشکاری نامناسبی داشته اند یا اتصالات سوراخدار و واشرهای غیر استاندارد ، مشخص می گردند . باید گفت که چنانچه مسیری از این آزمون سربلند خارج شود ، دارای عمر مفیدی بالای 30 سال خواهد بود .

از سایر مزیتهای این نوع از لوله ها امکان بازیافت لوله ها در پایان عمر مفید سیستم و تولید مجدد لوله از آنها با افزودن مقداری ماده جدید و ... می باشد که در تحلیل های اقتصادی باید به این موضوع توجه داشت .

گرفتن انشعاب جدید در بعد از اجرا در این لوله ها آسان است و معمولا با یک کمربند پلی اتیلن انجام می شود .برش لوله و نصب فلنج پلی اتیلن نیز در گرفتن انشعابات اصلی رایج است .

 البته باید ازعان کرد که لوله های پلی اتیلن محدودیتهای خاص خود را نیز دارا هستند ؛ این لوله ها به شیر فلکه و رایزر های فولادی و حوضچه های آرامش و شیرخانه نیازمند هستند که این باعث افزایش هزینه ها می گردد .

علاوه بر آن ، استفاده از لوله در شبکه های داخلی مزارع باعث ایجاد افت فشار و افزایش مصرف برق در موتورپمپهای چاهها می گردد .

مشکلاتی مانند تجمع هوا در داخل لوله نیز همواره وجود دارد . علاوه بر این یخ زدگی رایزرها در زمستان نیز همواره باعث دردسر می گردد .

عمر مفید بالای این لوله ها  همواره استفاده از آنها برای خطوط انتقال آب طویل در دبی های کمتر از 50 لیتر بر ثانیه را کاملا توجیه پذیر کرده است . همچنین استفاده از آنها در شبکه های آبیاری  مدرن و سنتی بسیار معمول شده است .

3-4- روابط هیدرولیکی محاسبه قطر و افت در لوله ها 

3-4-1- فرمولهای هیدرولیکی 

3-4-1-1- افت انرژی 

افت انرژی عبارت است از افت فشاری که در نتیجه اصطکاک بین مولکولهای مایع با جدار داخلی لوله ایجاد می شود0معادلاتی برای محاسبه افت انرژی درلوله ها ارائه شده است که از بین همه آنها فرمول هیزن و یلیامز دقت لازم جهت کارهای آبیاری را دارا می باشد که فرمول آن بصورت زیر می باشد :

(3-2)  

Hf =  افت انرژی ( متر )0

Q =  دبی ( لیتر در ثانیه )0

C=  ضریب هیزن ویلیامز که برای لوله های آزبست سیمان و بتنی پیش تنیده برای هدف طراحی ، 120 و برای لوله های پلی اتیلن برای هدف طراحی ، 130 در نظرگرفته شده است0

D =  قطر داخلی لوله ( میلیمتر )0

L=   طول لوله ( متر )

3-5- حداقل و حداکثر سرعت جریان در لوله های انتقال آب

3-5-1- حداقل سرعت غیر رسوبگذاری 

به منظور جلوگیری از رسوب مواد معلق جریان در لوله های انتقال آب ، لازم است سرعت جریان در لوله ها به میزانی باشد که ازحداقل سرعت غیررسوبگذاری بیشتر باشد.به طورکلی حداقل سرعت جریان درکانالهای لوله ها از 6/0 متر بر ثانیه نباید کمتر شود .

3-5-2- حداکثر سرعت جریان 

در مورد حداکثر سرعت جریان در لوله های انتقال آب نباید از 2.5 متر بر ثانیه عبور کند . به عبارت دیگر حداکثر سرعت جریان تابعی از افت مسیر انتقال و قدرت پمپ یا اختلاف ارتفاع می باشد .

3-6- شیرهای هوا 

شیرهای هوا در این مسیر های خطوط انتقال آب این پروژه شامل شیرتخلیه هوای دو روزنه ابتدای مسیر و شیرهای هوای پلی اتیلن دو اینچ بین مسیر و داخل شبکه آبیاری است .

دور این شیرها باید یک حوضچه آجری کوچک و یا لوله بتنی نصب شود .

در داخل شبکه آبیاری ، شیرهای هوا بر روی رایزرهای فولادی برداشت آب نصب خواهند شد .                      شکل 3-1-مقطع و پلان حوضچه شیر تخلیه هوا با دیواره لوله بتنی

بیشتر شیرهای هوا در این پروژه روی رایزرها نصب می شوند و نیاز به رایزر گالوانیزه دو اینچ ندارند ولی چنانچه شیر هوایی در مسیر بدون رایزر برداشت نصب شود بر اساس این شکل خواهد بود .

شکل 3-2- پلان  و مقطع رایزر و حوضچه آرامش پای آن 

شکل 3-3- پلان  اتصالات سر چاه

در این طرح اتصالات سر چاه قبلا انجام شده و تنها نصب پرژر سوئیچ در نظر گرفته شده است .

شکل 3-4- پلان  شیرخانه

3-7- ضوابط و نکات مهم در لوله گذاری پلی اتیلن

دراجرای لوله های پلی اتیلن موارد مهمی وجود دارد که باید رعایت گردد. این موارد عبارتند از :

1 ) عمق کار گذاری لوله ها :

عمق کارگذاری لوله ها یا همان عمق ترانشه حداقل 2/1 متر است و عمق کمتر از این در آینده احتمال صدمات به لوله ها را بر اثر حفاریها و عملیات شخم و زیرشکنی زیاد می کند .

خاک حفاری در سمتی از ترانشه ریخته شود که عملیات جوشکاری لوله پلی اتیلن در آن سمت انجام نخواهد شد  .

مسیر حفاری قبل از حفاری با خاک گچ یا ... و به کمک دوربین نقشه برداری مشخص گردد تا بیل مکانیکی مسیر را بدرستی و بصورت کاملا مستقیم حفاری نماید و مسیر دارای پیچ و خم نشود.

2) استفاده از خاک سرندی :

طبق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل 10 سانتی متر خاک سرندی در زیر و روی لوله مورد نیاز است تا از صدمات سنگهای درشت و نوک تیز به لوله جلوگیری شود .

3) حفاری ترانشه :

عرض ترانشه ها در لوله گذاری پلی اتیلن در مزارع 50 سانتی متر است که با استفاده از باکت 45 سانتی بیل‌های مکانیکی بدست می آید .

حفر ترانشه با عرض زیادتر تنها باعث افزایش هزینه های حفاری و سرند می گردد .

کف ترانشه باید از پروفیل طولی مسیر که توسط مشاور داده خواهد شد تبعیت کرده و هرگونه پستی و بلندی موضعی از کف آن برداشته شود تا احتمال تجمع هوا در آن از بین برود .

در پایان لازم است کلیه سنگهای کف ترانشه به خارج از ترانشه ریخته شود .

4) رعایت ضوابط جوشکاری:

جوشکاری لوله پلی اتیلن دارای ضوابطی است که مهمترین آنها رعایت جدول استاندارد درجه حرارت اتوی دستگاه جوشکاری پلی اتیلن و میزان زمان لازم برای ذوب لوله و نیز میزان زمان لازم برای نگاه داشتن دو سر لوله برای محکم شدن جوش می باشد .

هر نوع لوله پلی اتین مانند پی ای 80 و پی ای 63 دارای جدول جوشکاری مخصوص به خود می باشد .

در هنگام جوشکاری باید دو سر لوله ها با هم زاویه تشکیل ندهد و دو سر کاملا در یک امتداد قرار گیرند .

استفاده از آب سرد برای سرد کردن جوشها ممنوع است و تنها استفاده از پارچه مرطوب مجاز می باشد .

سر لوله ها قبل از گرم کردن باید به درستی رنده شود و چنانچه درون گوشت لوله حفره ای دیده شود با رنده یا اره کردن از میان برداشته شود .

5) قراردادن لوله در ترانشه :

پس از جوشکاری لوله های یک قطعه از مسیر باید لوله ها در کانال و برروی خاک سرندی قرار گیرد . در هنگام انداختن لوله باید دقت کرد تا سنگهای درشت همراه آن در ترانشه نیفتد . پس از انداختن لوله در ترانشه و نصب اتصالات بر روی لوله 10 سانت خاک سرندی ریخته شده و پس از انجام تست پر می گردد .

6) تست لوله :

پس از نصب اتصالات مسیر مانند سه راهی ها و شیرآلات لوله پلی اتیلن با آب پر شده و توسط پمپهای کوچک تست تحت فشار قرار می گیرد .

لوله ها با فشار 5/1 برابر فشار کار خود تست می شوند و چنانچه از اتصالات چدنی مرغوب استفاده شود و پیچهای اتصالات بدرستی بسته گردد ، مشکلی در تست بوجود نخواهد آمد .

7) پرکردن ترانشه :

پس از انجام عملیات تست و تایید دستگاه نظارت ترانشه پر می شود .

لازم است در هنگام پر کردن مسیر خاک روی لوله با چرخ تراکتور یا دستگاه گریدر کمی کوبیده شود تا در آینده میزان نشست خاک ناچیز باشد و نیز از اضافه آمدن خاک جلوگیری شود .

شکل 3-5– مقطع ترانشه خط انتقال آب 

3-8-لوله ، اتصالات و مصالح مورد نیاز 

لوله پلی اتیلن باید از بهترین کیفیت لازم برخوردار باشد و صرف داشتن استاندارد و بیمه برای این پروژه کافی نمی باشد .

لوله مورد نیاز باید دارای ضخامت استاندارد باشد . بعضا مشاهده می شود لوله تحویلی به پروژه ضخامت کمتری را نسبت به استانداردهای موجود داراست .

اتصالات چدنی مورد نیاز از نوع اتصالات چدنی سبک هستند و  باید استاندارد بوده و فاقد درز و سوراخ باشند .

کیفیت اتصالات چدنی نقش تعیین کننده ای در انجام تست لوله دارد و استفاده از اتصالات چدنی سوراخ و با کیفیت کم باعث نشت از شبکه خواهد شد بنابراین لازم است 

این اتصالات قبل از اجرا و در هنگام خرید تست فشار شوند و اتصالات مشکل دار عودت داده شوند .شیرآلات مورد نیاز باید بهترین کیفیت را دارا باشند و بدنه آنها از نوع چدن داکتیل باشد . زبانه آنها برای جلوگیری از ترکیدگی شیر در هنگام یخبندان باید لاستیکی باشد .

محور تمام این شیرها استیل خواهد بود تا به راحتی باز و بسته شوند .

دسته این شیرها باید فولادی و یا چدنی باشد و از بکار بردن دسته های پلاستیکی خودداری شود .

شیرهای هوای پلی اتیلن موجود در بازار بعضا دارای مشکلاتی هستند و لازم است در خرید آنها نهایت دقت بعمل آید تا در آینده دچار نشت نشوند .

مشخصات دقیق لوله و اتصالات مصرفی در مشخصات فنی خصوصی این پروژه در اسناد مناقصه اورده شده است .

استاندارد شیر آلات 

تمامی شیرها باید از نظر تکنولوژی ، طراحی و ساخت مطابق با یکی از استانداردهای معتبر باشد و پیمانکار باید در تمام لوله کشی ها و تجهیزات به کار رفته ، کلیه شیرهای لازم جهت بهره برداری ،‌کنترل، آزمایش و نگهداری را تأمین نماید.

طراحی و ساخت شیرهای کشویی مطابق استاندارد DIN3202  می باشد. مواد و قطعات: شامل بدنه، محور اصلی و مهرة آن ،کشویی ، کلاهک ، کاسه نمدها، اورینگ ها ، بوشها و واشرهای مربوطه می باشد .

بدنه شیر فلکه

از جنس چدن داکتیل GGG40 و مطابق استاندارد ASTM A126 می باشد که تضمین کننده بیشترین استحکام بوده و  تماس بین بدنه و کشویی بدون اصطکاک است. همچنین قطعات کشویی وکلاهک می بایست به راحتی بر روی شیرهای مختلف کشویی و ترکیبی نصب یا تعویض گردند.

کشویی 

از جنس چدن داکتیل و روکش لاستیکی مخصوص از جنس EPDM برای دما تا 120 درجه سانتیگراد با سوراخ تخلیه و متکی بر راهنمای انحصاری جهت جلوگیری ازکج شدن کشویی و آزاد نمودن نیروی وارد بر روی محور و به حداقل رساندن گشتاور در موقع بسته شدن شیر باشد.

محور

از جنس فولاد ضد زنگ که می بایست به روش رولینگ و با استحکام بسیار بالا تولید شود. 

رنگ بدنه و قطعات 

مناسب ترین و مرغوبترین مواد اولیه برای پوشش دادن سطوح بیرونی و بعضی از سطوح داخلی از طریق سیستم رنگ پودری اپوکسی گرفته شود . 

استاندارد شیرهای هوا دو روزنه

طراحی و ساخت شیرهای هوا – دو روزنه مطابق استاندارد ANSI/AWWA C512-92 و یا استانداردهای مشابه می باشد.

شیرهای هوا از نوع اتصال فلانچی، با فشار کاری 25 – 16-10 بار می باشد که با توجه به نقشه¬های اجرایی فشار کاری شیر تعیین می گردد. در شیرهای هوای دو روزنه قطر ارفیس کوچک آن حداقل 2.5 mm می باشد.  این شیر مجهز به یک شیر قطع و وصل کشویی است که قبل از شیر هوا و برای ایجاد امکان سوار و پیاده کردن آن نصب خواهد شد.

پوشش خارج این شیرها از نوع اپوکسی Ekb جهت محافظت در مقابل خوردگی می باشد.

تستهای هیدرواستاتیک لازم باید مطابق بند 5 استاندارد AWWA-C512-92 انجام می شود. تست بدنه 5/1 برابر فشار کاری شیر و شرایط تست مطابق استاندارد مذکور می باشد. جهت تست نشتی نشیمنگاه، هر یک از شیرها بایستی در حداقل فشار و حداکثر فشار تست می گردند.

استاندارد شیرهای یکطرفه

شیرهای یکطرفه مورد استفاده از نوع شیرهای یکطرفه اهرمی می باشد (titling type Chek Valve) که نیروی بسته شدن توسط وزن تامین می شود.

در شیرهای یکطرفه جنس بدنه از فولاد ST52 یا  ST37-2 و یا مشابه آن و جنس محور، فنر و رینگ آببندی از جنس فولاد ضد زنگ و یا مشابه آن خواهد بود.

فلنچ¬ها مطابق استاندارد DIN، Pr EN1092-1 و یا PrEN1092-2  ساخته می شوند. فاصله وجه تا وجه شیرها طبق استاندارد DIN3202 خواهد بود. تست بدنه و تست نشتی نشیمنگاه شیرها یکطرفه مطابق با استانداردهای DIN خواهد بود.

استاندارد  شیرهای اطمینان (Relief Valve)

شیرهای اطمینان پیشنهاد می گردد، از نوع شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار چدن داکتیل و نوع پیستونی باشد. در شیرهای اطمینان جنس بدنه و درپوش از چدن داکتیل یا مشابه آن و جنس محور و نشیمن آببندی از استنلس استیل می باشد. سیلندر مطابق استاندارد AISI 304 و جنس پیستون از فولاد St37 و یا مشابه آن می باشد.

فشار تنظیمی شیرهای اطمینان بایستی مطابق مشخصه های طراحی و در کارخانه تنظیم می شود.

اتصال این نوع شیرها از نوع فلنچی و مطابق استاندارد PrEN1092-1, DIN و یا PrEN1092-2 ساخته شوند. 

فاصله وجه تا وجه شیرها طبق استاندارد DIN 3202 خواهد بود. تست بدنه و تست نشتی نشیمنگاه شیرها مطابق با استانداردهای DIN جهت شیرهای کنترل خواهد بود.

3-9-دستورالعمل بهره برداری و نگهداری

نکاتی در بهره برداری از خط لوله 

در بهره برداری از شبکه باید نکاتی رعایت شود تا بهره برداری دچار مشکل نگردد :

1) از بستن تمام شیرهای رایزرها در هنگام روشن بودن پمپ چاه خودداری گردد .

در غیر اینصورت ممکن است با نبود لوازم حفاظتی در سر چاه ، به موتور پمپ چاه خسارت وارد شود .

2) شیرهای هوای مسیر بطور دائم بررسی شود و آشغالهای داخل آنها پاک شوند .

3) در ایام یخبندان و عدم استفاده از شبکه ،آب لوله ها تخلیه گردد یا سطح آب در داخل رایزرها پایین آورده شود .

4) با توجه به اینکه لوله ها مستقیما به لوله خروجی چاه وصل خواهند شد و معمولا چاه با خود مقداری شن و ماسه بالا می آورد ، لازم است هر سال یکبار از انتهای خط ، آب لوله تخلیه شود تا شن و سایر مواد تخلیه شوند .

5) دبی آب رایزرها با توجه به میزان افت فشار در لوله ها در تمامی مسیرها مساوی نخواهد بود . لازم است بهره برداران به این نکته توجه داشته باشند و در صورت نیاز از دبی سنج و یا اشل در میزان  باز کردن شیر رایزرها استفاده کنند .

 6) خطر زنگ زدگی همواره لوله های فولادی رایزرها را تهدید می کند . لازم است که هر سال یکبار ضد زنگ این لوله ها یا پوشش آنها مورد بررسی قرار گیرد ودر صورت نیاز تعمیر گردد .

شیرفلکه‌ها و دستورالعمل بهره‌برداری صحیح از آنها

شیرهای کشویی به طور عمده بدون اشکال بوده و نیاز به نگهداری یا سرویس کمتری در تمام مدت عمر سیستم دارند. تمام اتصالات اطراف میله‌های شیر باید بازرسی شوند و هنگامی که نشت وجود دارد باید بطور جداگانه‌ای جایگزین شده و یا تنظیم شوند. شیر های ویفری حدودا هر چهار سال یکبار نیاز به تعویض لاستیک دور حلقه داخلی دارند . 

تمهیدات لازم جهت سرویس و نگهداری خطوط لوله

عملیات شستشوی اولیه سیستم

بعد از اجرای مسیر لوله گذاری ، به منظور راه‌اندازی آن بایستی ابتدا تمام قسمت‌های آن شستشو شود تا خطر انتقال مواد اضافی و زائد به سیستم پاشش از بین برود.

 اقدامات لازم در فصل استراحت

الف) وقتی سیستم در حال کار است نشتی‌ها را چک کنید(علامت گذاری کلیه نقاط نشت و تعمیر آنها)

کلیه شیرهای را باز کنید.

ج) لوله‌های اصلی، نیمه اصلی را کاملاً شسته و تخلیه نمایید.

د) انتهای لوله‌های اصلی و آبرسان را باز کنید تا آب داخل لوله‌ها و مرکز کنترل به خوبی تخلیه شود.

اقدامات لازم در شروع فصل آبیاری

الف) بیرون راندن پرندگان و حشرات از خطوط لوله و برداشتن لانه‌ آنها در صورت جایگیری در لوله‌ها

ب) شستشوی خطوط اصلی، نیمه اصلی و فرعی

ج) بررسی لوله‌ها از نظر نشتی و سوراخ.

اقدامات لازم در فصل آبیاری

الف) انتهای لوله نیمه اصلی را هریک ماه یکبار بازکرده و اجازه دهید حداقل ده دقیقه از انتهای آنها آب خارج شود. ممکن است در ابتدا آب کثیف از انتهای آن خارج  شود ولی پس از چند دقیقه آب تمیز می‌شود.

ب) هردوماه یکبار  انتهای لوله‌های اصلی را باز کنید و اجازه دهید حداقل 10 دقیقه از انتهای آن آب خارج شود.

ج) بازبینی مداوم شبکه آبرسانی:در این مرحله کلیه مسیر شبکه آبرسانی و لوله‌ها واتصالات از نظر نشتی، ترکیدگی، فرسودگی، آسیب و زنگ‌زدگی و غیره مورد بازدید قرار می‌گیرد و در صورت نیاز به اصلاح، اصلاح یا تعویض می‌شوند.

پیش‌بینی‌های لازم در برابر ضربه قوچ

ضربه قوچ زمانی اتفاق می‌افتد که آب تحت فشار داخل لوله دچار تغییر ناگهانی شود، مثلاً سرعت آن عوض شود. ضربه قوچ بستگی به شدت تغییر سرعت دارد. لذا بایستی سعی شود هرگونه تغییر سرعتی تدریجی انجام گیرد تا از تغییر سریع فشار جلوگیری به عمل آید. با وقوع ضربه قوچ در لوله های به قطر بالا و طویل امکان ترکیدن انتهای لوله و یا کتابی شدن ابتدای آن وجود خواهد داشت .

بستن ناگهانی شیر اصلی روی خط اصلی در ابتدای خطوط و یا خاموش شدن ناگهانی پمپ چاه می تواند منجر به ایجاد ضربه قوچ گردد .برای جلوگیری از این اتفاق در شبکه های آبیاری ساده کم فشار ، لازم است کشاورزان شیر های اصلی را تنها در هنگام تعمیرات و در وقت خاموش بودن پمپ اصلی انجام دهند و در هنگام کار سیستم از بستن این شیرها خودداری نمایند . در هنگامی که جریان آب در این لوله ها حرکت دارد ، این شیرها بسیار آرام بسته شوند .

 جهت جلوگیری از ضربه قوچ در مسیر انتقال موارد ذیل پیشنهاد می شود :

- نصب شیر هوای دو روزنه در ابتدای مسیر انتقال آب

- نصب شیرهای هوا با امکان ورود و خروج حجم بالای هوا در ایتدای خطوط و بعد از شیر اصلی 

- نصب کلید پرژر سوئیج روی خروجی فولادی چاه عمیق ( این کلید هنگامی که در هنگام کار چاه عمیق ، کسی نادانسته شیر اصلی شبکه آبیاری را ببند و جریان را قطع کند ، با فرمان به تابلوی برق ، چاه را خاموش می کند) .

کنتور حجمی

با توجه به عدم یکنواختی دبی های رایزرها ، در طرح های مشارکتی ، جهت کمک به کشاورزان برای نظارت بر توزیع مساوی آب در قطعات ، یک عدد کنتور حجمی در ابتدای شبکه آبیاری نصب می گردد . این کنتور ها بر اساس سرعت حرکت آب در آنها کار می کنند .

چگونه از رایزرهای مختلف دبی مساوی برداشت کنیم

در طرح های آبیاری کم فشار دبی رایزرها در نقاط مختلف مزرعه مساوی نخواهد بود . علت این امر نیز شیب و توپوگرافی اراضی و نیز ارتفاع متغیر آب در استخر طرح است . این موضوع در طرح های عمده مالکی ایجاد مشکل نخواهد کرد ولی در طرح های مشاع باید این مشکل از راههای ذیل مرتفع گردد :

  • استفاده از اشل تعیین دبی در خروجی رایزر ها تا شیر به میزان لازم باز شود . 
  • اشل بندی استخر طرح و تقسیم آب بر اساس حجم تخلیه شده از آن .
  • استفاده از کنتور درابتدای خط اصلی شبکه آبیاری کم فشار .

4- فصل چهارم :  طراحی

4-1- مقدمه 

با طی مراحل نقشه برداری و بازدید محلی حال در این فصل نوبت به طراحی نهایی می رسد .

در این فصل محاسبات هیدرولیکی مسیر انتقال جهت تعیین قطر مورد نیاز لوله انجام می شود .

4-2- نقشه برداری و پلان طرح

پلان طرح این پروژه به این ترتیب می باشد :

شکل 4-1 - پلان مسیر انتقال آب 

4-3- شیر خانه و رایزر برداشت آب 

در این طرح 2 عدد شیر خانه داریم .

برای برداشت آب 20 عدد رایزر برداشت آب  شش اینچ در نظر گرفته شده است .

4-4- جنس و  قطر لوله  پیشنهادی 

در این بخش محاسبات هیدرولیکی برای تعیین قطر لوله طرح انجام شده است.دبی طراحی 30 لیتر بر ثانیه  از استخر می باشد .  برآورد ها نشان می دهد به علت شیب زیاد مسیر اصلی ، برای کنترل فشار هیدرولیکی و سرعت جریان باید دو عدد شیر فلکه در مسیر در نقاط D , E  در نظر گرفت .  استفاده از لوله با سایز 125 نیز منتفی است زیرا سرعت آب در این حالت به حدود 3 متر بر ثانیه خواهد رسید .

همچنین به علت فشار بالای هیدرواستاتیکی در پایین دست ، استفاده از لوله با فشار کاری 5 اتمسفر برای این مسیر ها الزامی است .

استفاده از شیر های دو روزنه هوا نیز در دو نقطه از مسیر لازم خواهد بود .

جدول 4-1-  محاسبات هیدرولیکی 

ملاحظه می شود با 1 متر هد آب در خروجی استخر ، فشار در پشت رایزرها تامین خواهد شد .

همچنین فشار هیدرواستاتیکی در حالتی که جریان آب در لوله های شبکه متوقف شده و میزان افت به صفر برسد ، حداکثر 45.5 متر خواهد بود که با توجه به فشار کاری پنج اتمسفری لوله ها در پایین دست طرح ، منجر به ترکیدن آنها در پایین دست نخواهد شد .

براوردهای هیدرولیکی در جدول بالا بر اساس ایجاد افت در شیر نقطه E  بوده است . چنانچه این شیر در نظر گرفته نشود فشار هیدرولیکی در رایزرهای پایین دست زیاد شده و ایجاد مشکل خواهد کرد .

جدول 4-2- مشخصات مسیر و لوله

پارامتر مشخصه واحد مقدار
طول مسیر L متر 2935
حداکثر ارتفاع مسیر Hmax متر 88.2
حداقل ارتفاع مسیر Hmin متر 42.7
اختلاف ارتفاع در مسیر dH متر 45.5
شیب عمومی مسیر S درصد 3.2
قطر خارجی  لوله D میلیمتر 160
فشار کار لوله P اتمسفر 4-5
جنس مواد ساخت Pe - PE100
حداکثر دبی جریان Q لیتر بر ثانیه 30
سرعت جریان V متر بر ثانیه 1.75-1.65

5- فصل پنج :  متره و برآورد طرح و نقشه های اجرایی

5-1- مقدمه 

با اتمام طراحی نهایی مسیرهای انتقال آب و سازه های مورد نیاز ، در این بخش برآورد هزینه های نهایی بر اساس فهرست بهای آبیاری تحت فشار 1395 آورده شده است . بهای لوله و اتصالات از مرجع سایت آساخ  در خرداد ماه بدست آمده است .

5-2- هزینه خرید لوازم طرح

5-3- هزینه اجرای طرح

5- 4- جمع هزینه برآورد شده

 هزینه کل در هر  طول مسیر های درخواستی : 420,278 ریال  برای هر متر طول .

5-4- نقشه های اجرایی –فایل پی دی اف در سازهای A3 و ...

این صفحه پرینت نشود

اردوی یک روزه حلقه های پایگاه خرداد1395

  • ۱۷۸

یکشنبه دم خرداد ماه یکهزاروسیصدونودوپنج در سالروز میلاد مسعود منجی عالم بشریت امام عصر حضرت مهدی عجل ا... تعالی فرجه و در آستانه سوم خرداد ماه اردوی پایگاه شهید نظری برگزار گردید .

مقصد : تنگل زرد(حوزه قنات اصلی خانیک) واقع در 10کیلومتری شرق روستای خانیک

حرکت از خانیک 8صبح

پس از رسیدن به مکان مرد نظر به مدت 3 ساعت مسیر این دره طولانی و سرسبز پیاده طی شد

و پس از برگشت، استراحت و پذیرای

و با اذان ظهر نماز جماعت به امامت حجت الاسلام قدمگاهی اقامه گردید

و بعد از نماز ایشان احکام شرعی مخصوص نوجوانان و جوانان را بیان کردند.

بازی والیبال

ناهار

در برگشت به زیارت امامزاده سید خلیل

و در ادامه مسیر بازگشت بر مزار شهدای روستا حاضر شده و فاتحه خواندیم .تصاویر 

شب میلاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه در خانیک -1خرداد95

  • ۱۸۶

IMG-DBB2-DBB0-DBB1-DBB6-DBB0-DBB5-DBB2-DBB1-DBB1-DBB7-DBB1-DBB0-DBB3-DBB2

photo-2016-05-22-22-42-50

تصاویری از برات در خانیک-خرداد1395 + نماهنگ

  • ۱۷۵

khanik-barat-1-3-1395

khanik-ferdows-01-03-1395-39

khanik-ferdows-01-03-1395-46

khanik-ferdows-01-03-1395-49