ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

شب رحلت پیامبرخداصلی الله علیه و اله در خانیک1393

  • ۳۰۲

شب رحلت پیامبرخداصلی الله علیه و اله

پنج شنبه شب 27آذرماه93

  • ۲۸۶

پنج شنبه شب 27آذرماه93

اربعین93 خانیک فردوس + فیلم

  • ۳۷۴

اربعین93 خانیک فردوس

تخلیه آجر و آهن - جمعه21آذرماه1393

  • ۳۵۴

پایگاه شهید نظری خانیک

مراسم نوحه خوانی و سینه زنی محرم 1390 در خانیک + فیلم

  • ۱۸۳

عاشورا-محرم1385 خانیک فردوس +فیلم

  • ۱۴۴

مراسم یادبود شهدا و رزمندگان متوفای خانیک

  • ۳۷۷

در آخرین روز هفته بسیج پنج شنبه شب 13آذرماه93 مراسم دعای کمیل  به یاد شهدا و رزمندگان متوفی برگزار گردید.

شهدای خانیک فردوسرزمندگان متوفای خانیک تا آذرماه1393

پلیس راه در خانیک

  • ۳۲۳

یک تصویر از همیاری جوانان در ساخت حسینیه

  • ۳۳۰

هفته بسیج گرامی باد

  • ۷۱۸

khanikbasij

بسیج خانیک