ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

مراسم روز عاشورای98- امام زاده خانیک +فیلم

  • ۲۵۴

گوشه ای از مراسم شام غریبان شهدای کربلا- خانیک 1398

  • ۲۱۸

محرم 1398 در خانیک به روایت تصویر

  • ۲۲۲

moharram1398khanik15

moharram1398khanik26

moharram1398khanik33

moharram1398khanik34

moharram1398khanik36

moharram1398khanik38

moharram1398khanik41

moharram1398khanik44

moharram1398khanik49

moharram1398khanik53

moharram1398khanik54

moharram1398khanik56

moharram1398khanik59

moharram1398khanik60

moharram1398khanik61

moharram1398khanik62

moharram1398khanik63

moharram1398khanik64

moharram1398khanik65

moharram1398khanik70

moharram1398khanik71

moharram1398khanik72

moharram1398khanik74

moharram1398khanik75

moharram1398khanik76

moharram1398khanik79

moharram1398khanik80

moharram1398khanik84

moharram1398khanik85

moharram1398khanik87