ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

شهدای خانیک

 

شهید محمد ابراهیم نظری

فرزند غلامحسین و زهرا   متولد 1339/07/18   تاریخ شهادت : 22/11/1364      محل شهادت : فاو

تصاویری از مراسم تشییع شهید

وصیت نامه شهید

شهیدصفری

شهید محمد حسین صفری

فرزند محمد تقی  و فاطمه   متولد4/1/1342   تاریخ شهادت  26/11/1365 محل شهادت جزیره مجنون

شهید محمدحسین ناظری

شهید محمد حسین ناظری

فرزند حسنعلی و زهرا   متولد 1344   تاریخ شهادت  16/11/1365  محل شهادت : مریوان

تصاویری از این شهید

شهید غلامحسین ناظری

شهید غلامحسین ناظری

فرزند حسنعلی و زهرا   متولد 1340  تاریخ شهادت : 31/4/1367  محل شهادت  سومار

تصاویری از این شهید

شهید محمدعلی ناظری

شهید محمد علی ناظری

فرزند علیمراد  و عصمت  متولد 14/7/1346  تاریخ شهادت: 21/1/1365   محل شهادت : جزیره مجنون

شهید احمدرضا برزگر

نام : احمد رضا نام خانوادگی: برزگر نام پدر: محمد نام مادر : نساء تاریخ تولد:1/2/1345 محل تولد: خانیک تاریخ شهادت:12/08/1369 محل شهادت:فکه

محل دفن: بهشت زهرا تهران

این شهید عزیز در فروردین 1361 مفقودالاثر گردید و در آبان1369 تشییع گردید