ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

پایان اولین یادواره شهدای خانیک + نماهنگ

  • ۱۸۶

مقدمات برگزاری اولین یادواره شهدای خانیک+نماهنگ

  • ۱۰۸

تصاویر برگزاری اولین یادواره شهدای روستای خانیک 1391

  • ۱۱۶

به یاری خداوند اولین یادواره شش شهید روستای خانیک شامگاه دوشنبه 1391/6/6 در مسجد چهارده معصوم (ع) خانیک برگزار گردید.

jvzhOb.th.jpg jvzMg9.th.jpg jvzX5u.th.jpg jvzWJe.th.jpg jvzNzx.th.jpg jvzesV.th.jpg jvzOWQ.th.jpg jvzvqB.th.jpg jvzSg1.th.jpg jvzizv.th.jpg jvzsXR.th.jpg jvz4ea.th.jpg jvzZqN.th.jpg jvzt1I.th.jpg jvzDgt.th.jpg jvzmdX.th.jpg jvzyes.th.jpg jvI9mG.th.jpg jvIdX4.th.jpg jvIJIf.th.jpg jvIFB2.th.jpg jvI2Ll.th.jpg jvIB29.th.jpg jvIC7e.th.jpg jvInku.th.jpg jvIomb.th.jpg jvIzIj.th.jpg jvIIhx.th.jpg jvITLQ.th.jpg jvIREB.th.jpg jvI5rP.th.jpg jvIY21.th.jpg jvIaYF.th.jpg jvIlpa.th.jpg jvI1TJ.th.jpg jvIGQR.th.jpg jvIEhv.th.jpg jvI637.th.jpg jvIr4S.th.jpg jvIOps.th.jpg jvIive.th.jpg jvT7n4.th.jpg jvT1S9.th.jpg jvTG9e.th.jpg jvTMAu.th.jpg jvT6VR.th.jpg jvTbNs.th.jpg jvTmDG.th.jpg jvTyxf.th.jpg jvu9V4.th.jpg jvudf2.th.jpg jvu2lS.th.jpg jvuHil.th.jpg jvu3U7.th.jpg jvuKJ9.th.jpg jvuxiQ.th.jpg jvues4.th.jpg jvuczJ.th.jpg jvAJIa.th.jpg jvRJ87.th.jpg jvAr4p.th.jpg jvRFwu.th.jpg jvROKl.th.jpg jv57e9.th.jpg jv5vqv.th.jpg jv56mX.th.jpg jv7nkP.th.jpg jv7aYN.th.jpg jvYKtn.th.jpg jv7i8B.th.jpg jvYlKx.th.jpg jvYPiG.th.jpg jva9Wu.th.jpg jvaf5B.th.jpg jvaMg4.th.jpg jvatEJ.th.jpg jvcr6G.th.jpg jvcKEG.th.jpg jvlANI.th.jpg jvlPig.th.jpg jv0ugj.th.jpg jv0Eqg.th.jpg jv0Drb.th.jpg jvE3Al.th.jpg jvEwiX.th.jpg jvE6W7.th.jpg jvG9WP.th.jpg jvG57f.th.jpg jvMUnS.th.jpg jvVJSa.th.jpg jvVuRf.th.jpg jvVVOx.th.jpg jvWf5b.th.jpg jvWS49.th.jpg jvWshQ.th.jpg jvXVnV.th.jpg jvXL9s.th.jpg jvhJSe.th.jpgder="0" />p>