ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

باغ های خانیک

  • ۱۷۲

آب شیرین و گوارا نعمتی عظیم

  • ۲۰۲

حمام گوسفندان

  • ۱۹۵

این مکان با 15 متر طول و 8 متر عرض 3 دهه قبل در مکان فعلی برای استفاده عموم دامداران جهت ضدعفونی و آفت زدایی از دام هایشان ساخته شد متاسفانه به دلیل مکان نامناسب و عدم وجود آب در محل بدون استفاده مانده است

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را + نماهنگ

  • ۲۸۲